Krans vid gravsten
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravningsavgift

Alla invånare med inkomst betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Alla betalar begravningsavgift

Alla invånare med inkomst betalar enligt lag begravningsavgift. Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige och som har en beskattningsbar inkomst, betalar samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift (med några få undantag). Begravningsavgiften 2019 är 25,3 öre per hundralapp.

Begravningsavgiften ska inte blandas ihop med kyrkoavgiften, som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften för dig som tillhör Botkyrka församling är 91 öre per hundralapp.

Vad ingår i begravningsavgiften?

I begravningsavgiften ingår kostnader för:

  • Gravplats på allmän begravningsplats eller särskild gravplats
  • Gravsättning
  • Transporter av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats
  • Lokal där stoftet förvaras och kan visas
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Kremering
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Du som är medlem i Svenska kyrkan får genom kyrkoavgiften dessutom tillgång till en kostnadsfri begravningsgudstjänst i kyrka med präst och kyrkomusiker i valfri församling.