Botkyrka församling

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon: +46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Alla invånare med inkomst betalar enligt lag begravningsavgift. Den är inte kopplad till kyrkoavgiften, som Svenska kyrkans medlemmar betalar.


Alla betalar begravningsavgift

Alla invånare med inkomst betalar enligt lag begravningsavgift. Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige och som har en beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften kommer att tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018. Begravningsavgiften är 24,6 öre per skattekrona.

Kyrkoavgiften som betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan är i Botkyrka församling 91 öre per skattekrona.

I begravningsavgiften ingår

  • Gravplats på allmän begravningsplats eller särskild gravplats
  • Gravsättning
  • Transporter av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats
  • Lokal där stoftet förvaras och kan visas
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Kremering
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll - även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Som medlem i Svenska kyrkan får du dessutom tillgång till en kostnadsfri begravningsgudstjänst i kyrka med präst och kyrkomusiker i valfri församling.