Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Delaktighet i Ängskyrkan

Verksamheten i Ängskyrkan bedrivs till stora delar genom att vanliga människor är delaktiga i planeringen och genomförandet av olika verksamheter.

Kyrka är vi tillsammans
Verksamheten i Ängskyrkan bedrivs till stora delar genom att vanliga människor är delaktiga i planeringen och genomförandet av olika verksamheter

Varje människa bär på unika egenskaper som behöver få plats och tid för att kunna komma till sin rätt. Därför måste det också finnas uppgifter för olika typer och grader av engagemang. I Ängskyrkan finns en mängd större och mindre uppgifter som du kan välja bland. Gudstjänsterna planeras och genomförs i samarbete med arbetslaget och ansvarsgrupper.

Ansvarsgrupper

I Ängskyrkan finns fem ansvarsgrupper som består av ca 10-12 personer. Gruppens uppgift är att i samarbete med arbetslaget planera en gudstjänst och att vara med i genomförandet. Eftersom vaktmästaren inte arbetar på söndagar finns det en mängd sysslor som behöver utföras. Det rör sig om kaffekokning, dukning, textläsning, ljudansvar och kollektupptagning och mycket mer. En viktig uppgift är också att hälsa besökare välkomna och att finnas till hands för samtal och kontakt.

Är du intresserad kan du kontakta distriktsledare Anna-Lena Eriksson, tfn 08-506 875 23, e-post anna-lena.eriksson@svenskakyrkan.se eller Berit Hofgren, ordförande i verksamhetsrådet.

Frivilliga ledare

Som frivillig ledare kan du välja hur stort ansvar du vill ha en en grupp.
Det finns alltid fler ledare i varje grupp och du får stöd och handledning av
församlingspedagogen. Är du intresserad kan du kontakta församlingspedagog Erik Belani 08-506 875 39, e-post erik.belani@svenskakyrkan.se

Öppet forum

Verksamheten i Ängskyrkan är till för de människor som bor och verkar i området. För den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka hur och vad som ska göras i kyrkan. Vid Öppet forum, som hålls fyra-sex gånger om året, är alla välkomna att göra sin stämma hörd. Här är platsen för diskussion och att föra fram förslag till förbättringar eller nya idéer.