Temacafé

Temacafé i Ängskyrkan är öppen för alla. Det är ett öppet forum där alla är välkomna att lyssna, lära, fråga, samtala, fika och ha en trevlig stund.

Välkommen till temacafé i Ängskyrkan. Hit går man när man har tid och lust och intresse för det program som bjuds för kvällen. Temacafé är ett öppet forum där alla är välkomna att lyssna, lära, fråga, samtala, fika och ha en trevlig stund.

Vi träffas ett par tisdagar per termin. Samlingen inleds kl 19.00. Då serveras kaffe (för 25 kr). Du som vill får gärna komma till veckomässan 18.30. Efter kaffet ges ordet till kvällens medverkande. Kvällen avslutas oftast med frågor och samtal.

Mer information

Om du vill veta mera om Temacaféet eller om du har tips om lämpliga programpunkter i nästa terminsprogram, ring Temacaféets huvudansvariga, Åsa Bjernerup, på telefon 08-530 396 37.