Foto: IKON/Montage

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar en årlig kyrkoavgift. Hur mycket du betalar baseras på din inkomst. Under 2018 gjorde medlemsavgifterna att Botkyrka församling bland annat kunde göra det här.

 • Fira söndagsmässa 260 gånger med över 12 100 besökare. Sammanlagt hade våra gudstjänster, förrättningar och andakter hela 48 724 besökare under 2018
 • Döpa 134 personer och viga 41 par
 • Leda 76 ungdomar i konfirmationsundervisning
 • Genomföra 181 hembesök
 • Ha 2 092 enskilda samtal med människor i sorg, utsatthet eller i olika typer av livssituationer
 • Ordna andakter, besök och aktiviteter på 5 äldreboenden i församlingen
 • Välkomna 6 572 besökare till församlingens öppna barn- och ungdomsverksamhet. Den öppna verksamheten för vuxna lockade samtidigt 11 806 besökare
 • Ha körverksamhet med 292 personer. Sammanlagt hade Botkyrka församling 20 körer och musikgrupper under året
 • Bjuda in till flera Bibel- och samtalsgrupper, där människor samlades för att tillsammans prata om tro och tvivel
 • Ge 211 hushåll ekonomiska bidrag
 • Besöka 88 skolklasser och fem barngrupper
 • Leda 279 personer i pilgrimsvandringar eller retreater

Detta och mycket mer

Det här är bara några exempel på vad vi har kunnat göra under förra året, tack vare dig som är medlem i Svenska kyrkan. Vi fortsätter att göra detta och mycket mer även i år och i framtiden.

Vill du veta mer om vad Botkyrka församling gör och har gjort? Det kan du läsa om i våra verksamhetsberättelser.