Begravning

En begravningsgudstjänst är en möjlighet att hedra och ta farväl av en anhörig.

Att en nära anhörig gått bort innebär många praktiska frågor, inte minst gällande ordnande av begravning. Som efterlevande har du möjlighet att välja om du själv vill ta ansvar för att ordna allt det prakiska, eller om du vill anlita en begravningsbyrå och överlämna en del eller alla praktiska göromål till dem.

Vad kan jag göra själv?
Kontakta församlingsexpeditionen om du vill ha information om hur du kan gå tillväga och vad du får göra själv. Dag och tid för begravningen bokas på församlingsexpeditionen om du väljer att göra allt själv. Det går också bra att gå direkt till en begravningsbyrå för få hjälp. Om du valt att ta hjälp av en begravningsbyrå så sköter de bokningen åt dig.

Prästen kontaktar dig
Så snart begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal. Detta sker oavsett om du själv planerar begravningen eller om en begravningsbyrå sköter det åt dig. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna och tillsammans går du och prästen igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om vilka texter som ska läsas och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Gällande psalm-och musikval till begravningsgudstjänsten går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten kan äga rum i någon av församlingens kyrkor eller i ceremonilokalen på Lilla Dalens begravningsplats. Oavsett ombegravningsgudstjänsten är annonserad eller inte, så är den alltid öppen för alla.

Minnesstunden
Vill du ha minnesstund hos oss, kan du låna eller hyra våra lokaler