Begravning

En begravningsgudstjänst är en möjlighet att hedra och ta farväl av en anhörig.

Restriktioner från 1 december

Max 100 personer får delta i gudstjänster från 1 december. Detta gäller även vid dop, vigsel och begravning. Vissa konserter och annan verksamhet kommer kräva vaccinationspass/covidbevis, i andra fall får max 100 personer närvara. Mer information om vad som gäller.

Att en nära anhörig gått bort innebär många praktiska frågor, inte minst gällande ordnande av begravning. Som efterlevande har du möjlighet att välja om du själv vill ta ansvar för att ordna allt det prakiska, eller om du vill anlita en begravningsbyrå och överlämna en del eller alla praktiska göromål till dem.

Vad kan jag göra själv?
Kontakta församlingsexpeditionen om du vill ha information om hur du kan gå tillväga och vad du får göra själv. Dag och tid för begravningen bokas på församlingsexpeditionen om du väljer att göra allt själv. Det går också bra att gå direkt till en begravningsbyrå för få hjälp. Om du valt att ta hjälp av en begravningsbyrå så sköter de bokningen åt dig.

Prästen kontaktar dig
Så snart begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med dig som är nära anhörig för att boka tid för samtal. Detta sker oavsett om du själv planerar begravningen eller om en begravningsbyrå sköter det åt dig. Vid samtalet får du/ni berätta om den avlidna och tillsammans går du och prästen igenom hur begravningsgudstjänsten går till och kommer överens om vilka texter som ska läsas och vilka psalmer som ska sjungas. Du får tillfälle att ställa frågor som du kanske funderar över. Gällande psalm-och musikval till begravningsgudstjänsten går det också bra att rådfråga tjänstgörande musiker.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten kan äga rum i någon av församlingens kyrkor eller i ceremonilokalen på Lilla Dalens begravningsplats. Oavsett ombegravningsgudstjänsten är annonserad eller inte, så är den alltid öppen för alla.

Minnesstunden
Vill du ha minnesstund hos oss, kan du låna eller hyra våra lokaler

Antal personer i våra kyrkorum och kapell

Tullinge kyrka 150 personer (sittande 118)
Tumba kyrka 250 personer
Ängskyrkan 150/240 personer (stängd/öppen vikvägg) 
Ljusets kyrka 120 personer
Botkyrka kyrka 300 personer
Lilla dalen 60 personer sittande (75 max antal)