Konfirmander utomhus
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Konfirmation

Vad är meningen med livet? Finns det något större? Livet är fullt av frågor, särskilt när man är tonåring.

Konfirmationsgrupper som är öppna för anmälan

Under konfirmationstiden får du chansen att umgås med mänsklighetens äldsta frågor, frågor om meningen med livet, om rätt och fel, och frågorna om Gud. Kanske kallar du dig inte kristen - kanske gör du det inte sedan heller, men då vet du mera om vad den kristna tron handlar om.

Ung som vuxen

Konfirmation sker såväl i unga som vuxna år. Församlingen bjuder in till konfirmation det året man fyller 14 år, men alla på högstadiet är välkomna till våra grupper. Någon övre åldergräns finns inte. Erbjudandet om konfirmation gäller livet ut.

 

Vinter- eller sommarkonfirmation?

Som tonåring kan du välja mellan vinterkonfirmation och sommarkonfirmation. Du kan också välja en idrottsprofil. Som vuxen erbjuds du vuxenkonfirmation och en kurs i kristen tro.

Under konfirmationstiden får du chansen att umgås med mänsklighetens äldsta frågor, frågor om meningen med livet, om rätt och fel, och frågorna om Gud. Kanske kallar du dig inte kristen - kanske gör du det inte sedan heller, men då vet du mera om vad den kristna tron handlar om. Konfirmation sker såväl i unga som vuxna år. Församlingen bjuder in till konfirmation det året man fyller 14 år, men alla på högstadiet är välkomna till våra grupper. Någon övre åldersgräns finns inte.

Erbjudandet om konfirmation gäller livet ut. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmation betyder bekräfta och i gudstjänsten bekräftar Gud oss och vår tro. För den som är döpt som barn innebär konfirmationen att den barndöpte nu som vuxen visar sin vilja att leva med Gud.

För den som inte är döpt kan konfirmationsundervisningen fungera som dopundervisning. Dopet sker då under konfirmandtiden. Se dopet. Som tonåring har man flera valmöjligheter; vinterkonfirmation eller sommarkonfirmation. Du kan också välja en idrottsprofil. Som vuxen erbjuds man vuxenkonfirmation, och en kurs i kristen tro.