Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslutande organ

Församlingen styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoherden. Tillsammans delar de ansvaret för församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som sammanträder tre gånger per år. De fattar beslut om bl a budgeten. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla kyrkotillhöriga i Botkyrka församling har rätt att ställa frågor till fullmäktige. Fullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare.

Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som består av tio personer, varav kyrkoherden är självskriven, och fem ersättare.

Fyra distrikt - fyra verksamhetsråd
Församlingen består av fyra distrikt med totalt ca 60 anställda. Distrikten leds av en distriktsledare och har varsitt verksamhetsråd som utsetts av kyrkorådet. 

Öppet forum
I alla distrikt ska Öppet forum hållas minst fyra gånger om året. Vid Öppet forum har alla möjlighet att diskutera och samtala kring verksamheten i distriktet. Öppet forum väljer också personer till verksamhetsrådet som sedan tillställs kyrkorådet för beslut.