Tumba kyrka interiör

Tumba kyrka består utöver kyrkorummet av två flyglar, som är avsedda för församlingens vardagsarbete. Mellan flyglarna ligger en öppen inre gård som kan användas varma sommardagar.

Altartavla

Ovanför altaret ser vi ett ovanligt kors av skulptören Stefan Thorén. De utslängda bitarna symboliserar den kraft och kärlek som Kristus ger oss. De kan också vara en symbol för hur vi som enskilda människor och grupper dras in mot korset och mot Kristus själv.

Glasmålningar

Glasmålningen är utförd av konstnären Ingun Wistedt och är en bild av skapelsen.

Dopkapellet

I dopkapellet finns en trärelief av Eva Spångberg, som illusterar Jesuorden Låt barnen komma till mig.

Exteriör

På ytterväggen hänger ett förgyllt kors. Tolv enkla träskulpturer som symboliserar de tolv apostlarna pryder kyrkans korvägg. Korset och skulpturerna vill berätta för oss om att Kristus och hans kyrka är en gemenskap för oss alla.

Kyrkklockor

De två klockorna i den fristående klockstapeln har gjutits på Berholtz klockgjuteri i Sigtuna. Inskriptionen på den stora klockan lyder: Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel, ovanför oron och närmare din himmel, i rymder klara, är oss gott att vara med dig allena. Olof Hartman Sv ps 166

På den lilla klockan står: Bliven stilla och besinnen att jag är Gud. Psaltaren 46:11