Foto: PBM media

Verksamhet för alla

Skratt, prat och tårar. I kyrkorna ryms hela livet, alla dagar - inte bara söndagar! Välkommen att titta in!

verksamheter och gudstjänster

Med anledning av gällande direktiv pausar vi många av våra gupper och gudstjänster. Istället har vi öppna kyrkor och möjlighet till stödsamtal. Vi följer gällande direktiv och rekommendationer. Läs mer här.