Sorgegrupp för vuxna som förlorat en närstående

Botkyrka församling erbjuder gruppsamtal för dig som är vuxen och vill bearbeta din sorg.

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Trots det kan det vara en hjälp att tillsammans med andra få uttrycka det svåra – att få träffa andra som vet och förstår. Genom samtal kan du komma vidare på vägen genom sorgen. Du behöver inte ha en religiös bakgrund eller en kristen tro för att delta i våra grupper. Alla är välkomna.

Hur går det till?

Gruppen träffas vid sex tillfällen. Träffarna leds av präster och diakoner från församlingen. Varje träff har ett förbestämt tema.

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

När och var?

Vi erbjuder parallella sorgegrupper, en på morgonen och en på kvällstid. Samtalen sker vid Botkyrka församlings sorgecenter i Tumba kyrka, Prästgårdsvägen 1 i Tumba.

Frågor eller anmälan

Vid frågor eller anmälan, kontakta vår samordnare på telefon 073-960 75 91 (fredagar 10.00-13.00). Du kan även skicka e-post till botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se

OBS. Glöm inte att ange ditt telefonnummer när du bokar tid hos oss

Varmt välkommen

 

Sorgegrupp för unga

Gruppsamtal för unga mellan 8 och 17 år som mist någon närstående.

Någon att prata med

Det kan finnas många skäl till att vilja prata med en diakon eller präst. Samtalen sker under tystnadsplikt och kan handla om många olika saker.