Meny

Samtalsgrupp för sörjande

Botkyrka församling erbjuder gruppsamtal för dig som vill bearbeta din sorg.

Hur går det till?

Gruppen träffas vid sex tillfällen. Träffarna leds av präster och diakoner från församlingen. Varje träff har ett förbestämt tema.

När och var?

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Vi erbjuder parallella sorgergrupper, en på morgonen och en på kvällstid. Samtalen sker vid Botkyrka församlings sorgecenter, Grödingevägen 4 i Tumba centrum.

Frågor eller anmälan

Vid frågor eller anmälan, kontakta vår samordnare på telefon 073-960 75 91 (fredagar 10.00-13.00). Du kan även skicka e-post till botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen