Lilla Dalens kapell utifrån i vintermiljö
Foto: Daniel Claesson

Lilla Dalens kapell

Inne på Lilla Dalens begravningsplats finns denna religionsneutrala byggnad, som används till alla typer av begravningsceremonier.

Lilla Dalens kapell finns inne på Lilla Dalens begravningsplats. Lokalen används till begravningsceremonier. Kapellet har plats för 60 besökare.

Bårtäcke på Lilla Dalens kapell

Kapellet är religionsneutralt, vilket innebär att det inte finns några fasta religiösa symboler. Därför kan lokalen användas till alla typer av begravningsceremonier, oavsett om de är kyrkliga, borgerliga eller med en annan religiös tradition.

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Kontakta Botkyrka kyrkogårdsförvaltning

Kontakta vår kyrkogårdsförvaltning om du har frågor som rör gravplatser eller gravskötsel.