Dokument

Här finns verksamhetsberättelser, församlingsinstruktion och protokoll förda vid kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Församlingsinstruktion

Valnämndens protokoll