En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Nattvard i hemmet

Du kan få besök av en präst om du vill fira nattvard hemma.

Du som av olika skäl inte kan eller vill ta dig till någon av våra kyrkor för att fira mässa eller ta emot nattvard kan få besök av en präst och fira nattvard hemma. Detta kallas ofta hemkommunion.

Om du vill fira nattvard hemma

Bor du i Botkyrka församling och vill fira nattvard hemma? Ta kontakt med vår församlingsexpedition: 08-530 222 00, botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se.