Ny i Sverige

Verksamhet för dig som är nyanländ.

MÖTESPLATS

Måndagar, tisdagar och torsdagar 10.00-12.00 i Ljusets kyrka
Välkommen till en öppen mötesplats där du kan träffa folk, fika, läsa tidningar.

SPRÅKTIMMEN

Tisdagar ojämna veckor 9.30-11.00 i Ljusets kyrka
Fika, bygg ett litet nätverk och få en ingång i svenska språket.

Lördagsöppet

Lördagar 11.00-14.00 i Ljusets kyrka
Öppen verksamhet för alla åldrar, men med fokus på barnen. Vi jobbar med integration, samhällsinformation, familjestärkande övningar/lekar och övar på att prata svenska. Det handlar om genmenskap, alla är välkomna!