Ny i Sverige

Verksamhet för dig som är nyanländ.

Mötesplatsen

Måndagar, tisdagar och torsdagar 10.00-12.00 i Ljusets kyrka
Välkommen till en öppen mötesplats där du kan träffa folk, fika, läsa tidningar.

Språkcafé

Tisdagar 10.00-11.30 i Ljusets kyrka
För dig som vill träna på svenska språket tillsammans med andra.

Lördagsöppet

Lördagar ojämna veckor 11.00-14.00 i Ljusets kyrka
Öppen verksamhet för alla åldrar, men med fokus på barnen. Vi jobbar med integration, samhällsinformation, familjestärkande övningar/lekar och övar på att prata svenska. Det handlar om gemenskap, alla är välkomna!