Foto: Michael Hjelt/IKON

Kyrkogårdar

I Botkyrka församling finns två kyrkogårdar och en religionsneutral begravningsplats

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Nu startar arbetet med att utvidga Lilla Dalens begravningsplats. Här ska det bli nya kist- och urngravar, särskilda gravplatser, ceremoniplatser och en barnlund. Läs mer om arbetet.
  • Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med levande ljus på gravplatserna, av säkerhetsskäl. Ta därför hem alla ljuslyktor senast 30 april.
  • P-skiva och 4 timmars parkering gäller på Lilla Dalens parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten på anvisade P-platser. Se till att din p-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Begravning

En begravningsgudstjänst är en möjlighet att hedra och ta farväl av en anhörig.

Urngravar med gravstenar på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns en blå himmel och träd med gula löv.

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Botkyrka hjälper dig med alla frågor om gravrätt, skötselavtal med mera.