Foto: Michael Hjelt/IKON

Kyrkogårdar

I Botkyrka församling finns två kyrkogårdar och en religionsneutral begravningsplats

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • P-skiva på Lilla Dalen. Från 11 januari gäller P-skiva och 4 timmars parkering på Lilla Dalens parkeringsplatser. Observera att parkering endast är tillåten på anvisade P-platser. Se till att din P-skiva ligger synlig vid vindrutan så att du inte får onödiga böter.
  • Vad händer på Lilla Dalen? Vid klockstapeln nedanför kapellet bygger vi ett nytt kistkvarter med plats för 100 nya kistgravar i väntan på att kunna utvidga Lilla dalens begravningsplats. Markarbetena blev klara före jul. Färdigställandet av kvarteret kommer att ske i vår, då buskar och träd planteras, gräs läggs ut. Två bänkar och en servicestation kommer även placeras ut. Kvarteret beräknas kunna tas i bruk till sommaren 2022. 
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Begravning

En begravningsgudstjänst är en möjlighet att hedra och ta farväl av en anhörig.

Urngravar med gravstenar på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns en blå himmel och träd med gula löv.

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Botkyrka hjälper dig med alla frågor om gravrätt, skötselavtal med mera.