Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Frågor och svar om kyrkovalet

6-19 september är det kyrkoval. Här hittar du svar på många vanliga frågor om kyrkovalet.

Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr i Botkyrka församling, Stockholms stift och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Vad gör de olika nivåerna?

Vår församling styrs av kyrkofullmäktige. Det är de nomineringsgrupperna och kandidaterna som du röstar på i det lokala kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna i församlingen. De ger förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. På den här, lokala nivån, fattas till exempel beslut om budget och de har det yttersta arbetsgivaransvaret. Alla församlingar och pastorat har de här obligatoriska uppgifterna:

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Det beslutar om budget, kyrkoavgift och frågor av större vikt. Stiftens uppgift är att stötta församlingarnas arbeten. Stiften ser också efter att församlingar arbetar med det som vi ska göra. Den högsta ledaren i stiftet är biskopen, som är Svenska kyrkans ansikte utåt i sitt stift. Botkyrka församling tillhör Stockholms stift, vår biskop är Andreas Holmberg.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två gånger om året, på hösten. Kyrkomötet beslutar om frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som bland annat regelverk, handboken för gudstjänstfirande och psalmboken. Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när kyrkomötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten. Hon är också hela Svenska kyrkans ansikte utåt.

Vem får rösta?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Om du vill rösta i valet till kyrkofullmäktige i Botkyrka församling så måste du dessutom vara bosatt i vår församling.

Får jag rösta i årets kyrkoval om jag blir medlem nu?

Du måste vara registrerad som medlem i Svenska kyrkan i början av augusti för att rösta i årets kyrkoval. Då tas underlaget till röstlängderna ut och alla röstkort förbereds.

När hålls valet?

På söndagen den 19 september, men förtidsröstningen startar 6 september. Valet hålls alltid den tredje söndagen i september vart fjärde år.

När kommer mitt röstkort?

Ditt röstkort skickas till den adress du är folkbokförd. Röstkorten planeras att skickas ut i slutet av augusti.

Kan jag få ett nytt röstkort?

Om du har tappat bort (eller aldrig fått hem) ditt röstkort kan du från och med 30 augusti 2021 beställa ett nytt. Det kan du göra via denna länk eller genom att kontakta vår församlingsexpedition på telefon 08-530 222 00.

Hur röstar jag?

Du som får rösta kommer få hem ett röstkort till den adress där du är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 6:e och till och med den 19 september. Du behöver ta med dig ditt röstkort och legitimation. Röstar du via bud eller brevröstning behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller skicka efter från församlings- eller pastorsexpeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs den noga!

Vad röstar jag på?

I kyrkovalet röstar du inte på partier, utan på nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

I god tid inför årets val kommer vi att presentera de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige här i Botkyrka församling.

Hur många röstar i kyrkovalet?

Det första kyrkovalet, enligt den form som finns nu, hölls 2001 och då röstade drygt 14 % av de röstberättigade. I kyrkovalet 2017 röstade drygt 900 000 personer eller 19 %. I Botkyrka församling var valdeltagandet i senaste valet 17,25 %.

Vilka är de stora frågorna i kyrkovalet?

Det är nomineringsgrupperna som driver vad de vill genomföra och kommunicerar med väljarna om det. Du kan kontakta de nomineringsgrupper som du är intresserad av att fråga dem direkt hur de ställer sig till sådant som du tycker är viktigt. Här kan du läsa vad nomineringsgrupperna i Botkyrka församling vill fokusera på.

Hur mycket makt har nomineringsgrupperna och de personer som väljs?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som väljs. På lokal församlingsnivå påverkar det direkt vad vi gör för satsningar och prioriteringar här i Botkyrka.

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionednedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare.

På nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausulen om hur enskilda präster och diakoner får förhålla sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade äktenskap.

När kommer valresultatet?

De första preliminära och någorlunda säkra valresultaten brukar vara klara runt midnatt på valdagen. En faktor som påverkar är hur många som har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna räknas senare.

Hur går det med kyrkovalet under coronapandemin?

I och med covid-19-pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra anpassningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. I Botkyrka församling arbetar vi med att anpassa rutiner, köpa in skyddsutrustning och välja så stora lokaler som möjligt för röstning. Vi följer noga information från myndigheter för att säkerställa att valet kan genomföras på både ett demokratiskt och smittsäkert sätt.

Vi uppmanar också alla som har möjlighet att förtidsrösta, för att minska köer och risken för trängsel på valdagen.