Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Begravningsplatser

Botkyrka församling har tre begravningsplatser. Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård.

Botkyrka kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta begravningsplatsen i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalen är en religionsneutral begravningsplats som inte innehåller några religiösa symboler.

Tullinge parkkyrkogård

Få begravningsplatser möter besökaren med en sådan naturens skönhet och en sådan påminnelse om människans förgänglighet och tidens gång.

Botkyrka kyrkogård

Församlingens äldsta kyrkogård, som ligger vid Botkyrka kyrka. 

Lilla Dalens begravningsplats

En religionsneutral begravningsplats, utan religiösa symboler. Området invigdes 1989. Här finns plats för ca 2 270 gravplatser av olika typer. Det finns även en minneslund. 

Tullinge parkkyrkogård

Vid Tullinge kyrka ligger natursköna parkkyrkogården, som invigdes 1974.