Foto: Magnus Aronson

Ljusets kyrkas interiör

Altartavla

Vatten/sandskuren rostfri stålplåt 300x150 cm av Per B Sundberg.För Ljusets kyrka Hallunda har Per B Sundberg skapat en visuell och rumlig nod. Altartavlan och de två ljuskronorna bildar ett starkt uttryck av kontemplativ och rumslig koncentration. En grundläggande utgångspunkt för konstnären utgjordes av tankar kring viljan att som människa närma sig varandra, tankar om vad som är gemensamt.

Ett bord. På bordet en duk. Bilden av den mönstrade bordduken tranformerades till idéer. En rostfri stålplåt med ett genombrutet rapporterat mänster utan början och slut, kluvet av en stram korsform hänger nu bakom altarbordet. Ljuset silas genom det vegetativa, nästan orientaliska mönstret och bildar efterklanger på den bakomliggande vita väggen.

Ljuskronor

Ett annat sort ljus - olika vita toner - genereras i de två takkronorna i neonrör. De två Strålarna skapar ett särskilt rum kring altare, predikstol och dopfunt.

I altartavlan och i ljuskronorna fullföljer och utvecklar Per B Sundberg sitt egensinniga konstnärliga språk sedan länge etablerat i unika objekt i glas och keramik. I dessa kommer ofta en sorts kompromisslös förening av disparata refernspunkter och erfarenheter till uttryck -traditionsbärande men ändå utmanande, mångbottnat men ändå självklart. Uttryck som finns med i den konstnärliga gestaltningen för Ljusets kyrka

Per B Sundberg är född 1964 och är bosatt och verksam i Stockholm.