Verksamhetsråd i Norra Botkyrka

Öppet forum

Verksamheten i Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka är till för de människor som bor och verkar i området. För den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka hur och vad som ska göras i kyrkan. Vid Öppet forum, som hålls varje år, är alla välkomna att göra sin stämma hörd. Här är platsen för diskussion och att föra fram förslag till förbättringar eller nya idéer.

Verksamhetsråd

Öppet forum nominerar verksamhetsrådet, som tillsammans med arbetslaget bland annat sätter upp mål och äskar pengar hos kyrkorådet för verksamheten. Verksamhetsrådet fungerar också som ett bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner kan födas och utvecklas.

Är du intresserad och vill veta mer kan du vända dig till verksamhetschef Carolina Nilsson.

Verksamhetsrådet 2023

Souzan Albaba
Jan Fagerström
Annette Mylläri
Anneli Lehtola
Julian Khalaf
Maria Al Najem
Sema Teymur
Isac Hagos