Verksamhetsråd Tullinge

Öppet forum
Verksamheten i Tullinge är till för de människor som bor och verkar i området. För den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka hur och vad som ska göras i kyrkan. Vid Öppet forum, som hålls fyra gånger om året, är alla välkomna att göra sin stämma hörd. Här är platsen för diskussion och att föra fram förslag till förbättringar eller nya idéer.
 
Verksamhetsråd
Öppet forum nominerar verksamhetsrådet, som tillsammans med arbetslaget bland annat sätter upp mål och äskar pengar hos kyrkorådet för verksamheten. Verksamhetsrådet fungerar också som ett bollplank för arbetslaget, där idéer och visioner kan födas och utvecklas.

Verksamhetsrådet 2020
Hans Aronsson
Ann-Cathrin Ax
Viveka Boberg
Suzanne Elfsö
Kevin Halvardsson
Mikaela Hemmälin
Ann-Mari Lindmark
Elin Jägervall Tornebjer