Foto: Alex & Martin/Ikon

Barn & familj

Välkommen till en miljö som gynnar gemenskap, växt och kreativitet och visar på en väg in i den kristna tron.

Verksamheter under året

Under året tar vi emot många besök av grupper som kommer till kyrkan från förskolor och skolor. Vår verksamhet för barn och familjer är till glädje och stöd för församlingens yngre medlemmar men även för deras föräldrar och lärare.

Söndagsskola
Barnens söndagsskola börjar tillsammans med de vuxna i gudstjänsten. Sedan går de till sin egen lokal och hör bibelberättelser, pysslar och leker tillsammans med söndagsskolleledarna.

I Ängskyrkan och i Ljusets kyrka är det söndagsskola varje söndag under terminerna. I Tullinge kyrka är det söndagsskola en gång i månaden.