Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Botkyrka församling Besöksadress: Grödingevägen 4, 14730 Tumba Postadress: Box 240, 14701 Tumba Telefon:+46(8)53022200 E-post till Botkyrka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

Botkyrka församling är en av Sveriges största församlingar och har drygt 80 000 innevånare varav ungefär hälften är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Botkyrka församling och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift. Fullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare.

Kyrkofullmäktige 

Ordförande
Jean-Pierre Zune (S)

Vice ordförande
Elisabet Philip (posk)

Ledamöter
Elias Tony (S)
Eva Ånstrand (S)
Inga-Britt Rova (S)
Ann-Mari Lindmark (S)
Eric Nunez Gonzalez (S)
Johannes Nunez (S)
Eva Wedberg (S)
Sigvard Läth (S)
Gudrun Carlsson (S)
Gustavo Moreno (S)
Carola Norén (S)
Kenneth Rönnqvist (S)
Tania Virta (S)
Yngve R K Jönsson (Ba)
Helle Larsson (Ba)
Andrei Ignat (Ba)
Solveig Nilsson (Ba)
Anders Stenström (FK)
Sven-Anders Bengtsson (Kr)
Ewonne Ekmyr Göransson (Kr)
Lars Hofgren (Posk)
Johan Ax (Posk)
Antra Johanssons Rantins (Posk)
Sofia Lindgren (Posk)
Rolf Blidborg (Posk)
Elin Nilsson (Posk)
Joel Hofgren (Posk)
Östen Granberg (SD)
Thomas Gjutarenäfve (SD)
Lars Holmberg (SD)
Anders Thorén (TBf)
Camilla Jägemalm (TBf)

Ersättare
Lars Göran Liljedahl (S)
Nina Lehtola (S)
Anders Lindqvist (S)
Emilia Klintebjer Brecelij (S)
Petros Isabar (S)
Maria Kindefält Trygg (S)
Bo Johansson (S)
Karin Ekeståhl (Ba)
Michael Erikson (Ba)
Maher Mankaryous (Fri)
Sohrab Khan (Kr)
Gun Mörling (Kr)
Lena Nyberg (Posk)
Martin Lindholm (Posk)
Dzintra Bergström (Posk)
Emma Gottardis (Posk)
Carl Widercrantz (Tup)
Rita Ilomäki (Tup)