Kyrkofullmäktige

Botkyrka församling är en av Sveriges största församlingar och har drygt 80 000 innevånare varav ungefär hälften är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Botkyrka församling och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift. Fullmäktige består av 35 ledamöter och 17 ersättare.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande
Jean-Pierre Zune (S)

Vice ordförande
Paulina Mark (POSK)

Ledamöter
Eva Wedberg (S)
Carola Norén (S)
Elias Tony (S)
Gudrun Carlsson (S)
Lars Göran Liljedahl (S)
Taina Virta (S)
Bo Johansson (S)
Nina Lehtola (S)
Sigvard Läth (S)
Barbro Hillblom (S)
Kenneth Rönnqvist (S)
Solveig Nilsson (Ba)
Helle Larsson (Ba)
Andrei Ignat (Ba)
Michael Erikson (Ba)
Ewonne Ekmyr Göransson (Kr)
Johan Ax (POSK)
Antra Johanssons Rantins (POSK)
Lars Hofgren (POSK)
Elisabet Philip (POSK)
Kristoffer Hylander (POSK)
Sofia Lindgren (POSK)
Lennart Blixt (POSK)
Niklas Lekander (Sd)
Östen Granberg (Sd)
Anders Thorén (Tbf)
Camilla Jägemalm (Tbf)
Per Börjel (Tbf)
Samira Österberg (ViSK)
Marit Normasdotter (ViSK)
Monika Vikdahl (ViSK)

Ersättare
Elly Dahl (S)
Eric Nunez (S)
Elisabeth Vollmer (S)
Gustavo Moreno (S)
Birgitta Kylin Majby (S)
Stevan Mihajlovic (S)
Kia Hjelte (Ba)
Isa Aybar (Ba)
Camilla Frejman (Kr)
Sven Göransson (Kr)
Anton Östling (POSK)
Lena Nyberg (POSK)
Joel Hofgren (POSK) 
Jan Svensson (POSK)
Margareta Zethraeus (Tbf)
Carl Widercrantz (Tbf)
Tord Svärd (Visk)