Kyrkofullmäktige

Botkyrka församling är en av Sveriges största församlingar och har drygt 80 000 innevånare varav ungefär hälften är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet inom Botkyrka församling och väljs vart fjärde år av de röstberättigade som bor i församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift. Fullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare.

Kyrkofullmäktige 

Ordförande
Jean-Pierre Zune (S)

Vice ordförande
Elisabet Philip (posk)

Ledamöter
Elias Tony (S)
Inga-Britt Rova (S)
Ann-Mari Lindmark (S)
Eric Nunez Gonzalez (S)
Johannes Nunez (S)
Eva Wedberg (S)
Sigvard Läth (S)
Gudrun Carlsson (S)
Gustavo Moreno (S)
Carola Norén (S)
Kenneth Rönnqvist (S)
Tania Virta (S)
Lars Göran Liljedahl (S)
Yngve R K Jönsson (Ba)
Helle Larsson (Ba)
Andrei Ignat (Ba)
Solveig Nilsson (Ba)
Anders Stenström (FK)
Sven-Anders Bengtsson (Kr)
Ewonne Ekmyr Göransson (Kr)
Lars Hofgren (Posk)
Johan Ax (Posk)
Antra Johanssons Rantins (Posk)
Sofia Lindgren (Posk)
Rolf Blidborg (Posk)
Lena Nyberg (Posk)
Joel Hofgren (Posk)
Östen Granberg (SD)
Thomas Gjutarenäfve (SD)
Lars Holmberg (SD)
Anders Thorén (TBf)
Camilla Jägemalm (TBf)

Ersättare
Nina Lehtola (S)
Anders Lindqvist (S)
Petros Isabar (S)
Maria Kindefält Trygg (S)
Bo Johansson (S)
Maria Roos (S)
Margareta Hillblom (S)
Karin Ekeståhl (Ba)
Michael Erikson (Ba)
Maher Mankaryous (Fri)
Sohrab Khan (Kr)
Gun Mörling (Kr)
Martin Lindholm (Posk)
Dzintra Bergström (Posk)
Embla Trygg (Posk)
Jan Svensson (Posk)
Carl Widercrantz (Tup)
Rita Ilomäki (Tup)