Foto: Freepik.com

Visselblåsarfunktion för Botkyrka församling

Visselblåsartjänsten är en kanal för rapportering om missförhållanden i organisationen.

Inom Botkyrka församling är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.  

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.  

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner. 

För att göra en anmälan går man in via länk eller QR-kod nedan och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till Botkyrka församlings ledning alternativt till kyrkorådets beredning, med förslag på åtgärd eller vidare hantering. 

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att: 

  • Använda en dator utanför Botkyrka församlings nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/botkyrkaforsamling

Alternativ rapportering via externa kanaler och behöriga myndigheter 

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. 

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida