Och Gud såg att det var gott.

En kyrka för alla

Vi arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla oavsett ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning.

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka där alla människor ska känna sig trygga och välkomna - tillsammans kan vi göra så att det blir verklighet. Därför arbetar vi i Botkyrka församling aktivt mot diskriminering och för inkludering och vår människosyn utgör grunden för all verksamhet i vår kyrka.

Människor ska oavsett bakgrund, livsstil eller förutsättningar kunna finna sin plats i kyrkan och i församlingen.

För att vara en kyrka för alla jobbar vi på många olika plan

Trygga rum och inkludering. Vi vill att våra kyrkorum och lokaler ska vara trygga platser, dit du och andra kan komma för att möta dig själv, andra och Gud. 

HBTQI+. Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan i Botkyrka bemöts varje människa med kärlek och respekt, oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet. 

Hur är det att vara barn i Sverige? Genom metoden Snap and tell berättar barn och unga i Botkyrka om sin vardag, med tema trygghet - otrygghet, i Botkyrkarapporten.

Finns det rum för mig. En utbildning som ges av nätverket FBHO och utgår från begreppet Inclusive church, ett förhållningssätt för fördjupad församlingssyn och människosyn. Fokus är en kyrka med och för alla. 

Några personer med regnbågsfärgade accessoarer går i mittgången i en kyrka.

Pride - störst av allt är kärleken!

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 kor. 13:13)

Och Gud såg att det var gott.

Välkommen som du är

Svenska kyrkan i Botkyrka arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla oavsett ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning.

Botkyrkarapporten

Hur är det att vara barn i Sverige? Genom metoden Snap and tell berättar barn och unga i Botkyrka om sin vardag, med tema trygghet - otrygghet.

Någon att prata med

Det kan finnas många skäl till att vilja prata med en diakon eller präst. Samtalen sker under tystnadsplikt och kan handla om många olika saker.

Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

Finns det rum för mig?

Processutbildning om ”Inclusive Church” för församlingar i Svenska kyrkan.