Foto: Daniel claesson

Sankt Botvids pilgrimsled invigdes av två biskopar

Nyhet Publicerad Ändrad

Lördag den 9 september invigdes Sankt Botvids pilgrimsled. Ett 80-tal personer deltog i premiärvandringen. Se gärna filmen om invigningen.

Två biskopar närvarade när Sankt Botvids pilgrimsled invigdes den 9 september. Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, och Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift, vandrade tillsammans med ett 80-tal andra personer från Botkyrka kyrka till Salems kyrka.

Dagen inleddes med gudstjänst i Botkyrka kyrka. Därefter skedde premiärvandringen av Sankt Botvids pilgrimsled, 7,5 kilometer vandring längs ängar och sjöar, på spång och vid en motorväg.

På gränsen mellan Stockhoms stift och Strängnäs stift gav biskoparna varandra en high five och en kram. Det blev en symbol för när två biskopar 800 år tidigare vandrade från Salems kyrka till Botkyrka kyrka med Sankt Botvids kvarlevor.

Under hela vandringen var det uppehållsväder, vissa stunder skymtades till och med solen. Men bara en liten stund efter att vandrarna kommit till Salems kyrka kom regnet. Det gjorde dock inget, eftersom att dagen då avslutades med en mässa inne i kyrkan.

Vi tackar biskop Eva Brunne, biskop Johan Dalman och alla andra som var med under invigningen.

Sankt Botvids pilgrimsled är öppen för alla att vandra, när som helst. Det finns vandringsguider och pilgrimspass att låna utanför både Salems kyrka och Botkyrka kyrka.

Sankt Botvids pilgrimsled

Sankt Botvids pilgrimsled sträcker sig mellan Salems kyrka och Botkyrka kyrka. Vandringsleden är ca 8 km lång.

Se filmen om Sankt Botvid och Botkyrka kyrka

En kortfilm om Sankt Botvids liv och död och om Botkyrka kyrka.