Meny

Svenska kyrkan Jönköping

Vi finns här för dig. Genom gudstjänster, barngrupper, körer, trivselträffar och mycket mer. Här kan du dela både glädje och sorg och få stöd i vardagen. Välkommen som du är. Vad vill du bidra med?

Inga gudstjänster firas från och med nu och tillsvidare i Svenska kyrkan Jönköping på grund av coronavirus-utbrottet. Vad kan jag då göra för att ändå fira den kristna söndagen?

Enkel gudstjänstordning för söndagen

Inga gudstjänster firas från och med nu och tillsvidare i Svenska kyrkan Jönköping på grund av coronavirus-utbrottet. Vad kan jag då göra för att ändå fira den kristna söndagen?

Svenska kyrkan Jönköping tar coronavirus-utbrottet på största allvar. Vi arbetar med förebyggande insatser och följer vad som händer i landet och världen. Här uppdaterar vi löpande om vilket ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Från och med nu firas inga gudstjänster i vår församling (dop, vigsel och begravning undantagna), all gruppverksamhet är pausad men vi finns här för dig!

Vi är rädda om varandra - Svenska kyrkan Jönköping tar ansvar i coronakrisen

Svenska kyrkan Jönköping tar coronavirus-utbrottet på största allvar. Vi arbetar med förebyggande insatser och följer vad som händer i landet och världen. Här uppdaterar vi löpande om vilket ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Från och med nu firas inga gudstjänster i vår församling (dop, vigsel och begravning undantagna), all gruppverksamhet är pausad men vi finns här för dig!

Att arbeta i Svenska kyrkan Jönköping innebär ofta arbete med människor på många olika sätt och att arbeta för något man tror på. Här kan du läsa mer och hitta lediga tjänster.

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan Jönköping innebär ofta arbete med människor på många olika sätt och att arbeta för något man tror på. Här kan du läsa mer och hitta lediga tjänster.

Våra dörrar står öppna för dig, när du är i nöd, lider av sorg eller behöver rådgivning genom svåra beslut. Vi finns här för dig som söker tröst. Vi lyssnar, ger råd och stöd.

Samtal och stöd

Våra dörrar står öppna för dig, när du är i nöd, lider av sorg eller behöver rådgivning genom svåra beslut. Vi finns här för dig som söker tröst. Vi lyssnar, ger råd och stöd.

 Svenska kyrkan Jönköping anordnar gudstjänster, konserter, föreläsningar, samtalskvällar och andra sammankomster i kyrkor och församlingshem. Här hittar du information om det mesta som är på gång just nu.

Aktuellt just nu

Svenska kyrkan Jönköping anordnar gudstjänster, konserter, föreläsningar, samtalskvällar och andra sammankomster i kyrkor och församlingshem. Här hittar du information om det mesta som är på gång just nu.

Här får du information om vad som händer eller är på gång på Jönköpings kyrkogårdar.

Aktuellt på kyrkogårdarna

Här får du information om vad som händer eller är på gång på Jönköpings kyrkogårdar.