Foto: Johannes Ekholtz

Svenska kyrkan Jönköping

Vi finns här för dig. Genom gudstjänster, barngrupper, körer, samtal och mycket mer. Här kan du dela både glädje och sorg och få stöd i vardagen. Du som vill är välkommen att bidra på något sätt. Välkommen som du är.

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning men vi bjuder inte in till gudstjänster, andakter eller annan verksamhet. Vi hänvisar istället till söndagens digitala gudstjänst och andra digitala mötesplatser. Vi erbjuder enskild nattvard för dig som önskar. Här uppdaterar vi löpande om det ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!

Vi är rädda om varandra - vi tar ansvar i coronakrisen

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning men vi bjuder inte in till gudstjänster, andakter eller annan verksamhet. Vi hänvisar istället till söndagens digitala gudstjänst och andra digitala mötesplatser. Vi erbjuder enskild nattvard för dig som önskar. Här uppdaterar vi löpande om det ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!

Här hittar du information om det som sker i församlingen just nu. Ta del av digitala gudstjänster och konserter, bibelsamtal online eller gå en virtuell rundtur i en kyrka eller på en kyrkogård. För dig som vill göra ett verkligt besök är kyrkorna öppna för bön och ljuständning.

Aktuellt just nu

Här hittar du information om det som sker i församlingen just nu. Ta del av digitala gudstjänster och konserter, bibelsamtal online eller gå en virtuell rundtur i en kyrka eller på en kyrkogård. För dig som vill göra ett verkligt besök är kyrkorna öppna för bön och ljuständning.

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens.  För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

Digitala gudstjänster

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

Här kan du ta del av olika gudstjänstalternativ, be en bön på bönewebben eller följa en enkel gudstjänstordning i hemmet.

Fira gudstjänst

Här kan du ta del av olika gudstjänstalternativ, be en bön på bönewebben eller följa en enkel gudstjänstordning i hemmet.

Här får du information om vad som händer eller är på gång på Jönköpings kyrkogårdar.

Aktuellt på kyrkogårdarna

Här får du information om vad som händer eller är på gång på Jönköpings kyrkogårdar.

Närbild på valurna och en kvinnohand som lägger ner ett vitt kuvert. I bakgrunden syns ett grönt valbås lite suddigt.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.