Svenska kyrkan Jönköping

Vi finns här för dig. Genom gudstjänster, barngrupper, körer, samtal och mycket mer. Här kan du dela både glädje och sorg och få stöd i vardagen. Du som vill är välkommen att bidra på något sätt. Välkommen som du är.

Aktuellt just nu

Här hittar du lite av allt som är på gång i församlingens kyrkor och verksamheter. Alla evenemang hittar du i kalendariet - längst ner på startsidan. Välkommen att vara med!

Kyrkoherde Ann Aldén deltar i filosofiskt samtal: "Artificiell intelligens - för eller emot mänskligheten?"

Artificiell intelligens (AI) är ett högaktuellt område och en av vår tids mest omdanande företeelser. Lyssna på ett samtal mellan Ulf Johansson, professor i datavetenskap, Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation, båda på Tekniska högskolan i Jönköping och Ann Aldén, teologie doktor och kyrkoherde i Svenska kyrkan Jönköping.

Noa Edwardsson: ”Utan idealitet har vi ingen kyrka”

Organiststudenten Noa Edwardsson från Taberg är ny vice förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga. Här berättar han om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för honom, om organistyrket, psalmer, unga och idealitet.

Vi ser ett glädjehopp utfört av konfirmander

Anmälan för konfirmation 2023/2024 är nu öppen!

Nyfiken på konfirmation? Nu är anmälan öppen för alla våra konfagrupper för år 2023-2024. Läs mer här!

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Dopet - En fest för livet

Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Alla är välkomna att döpas, det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas.

En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.

Samtalsstöd och familjerådgivning

Familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, ekonomiskt stöd och råd och hjälp för dig som är arbetslös och utmattad. Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs mer om det diakonala arbetet.

Bild på ett tänt ljus i en ljusbärare, utformat som ett hjärta.

Tillsammans för Ukraina - var med i bön och praktisk hjälp

Välkommen till kyrkan. Tillsammans ber vi för folket i Ukraina och för vår värld. Här finns stöd för dig som behöver någon att prata med - och möjligheter för dig som vill hjälpa till.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem
En bild på en kvinna som med sina händer skapar ett hjärta.

Fira gudstjänst

Här kan du ta del av olika gudstjänstalternativ, be en bön på bönewebben eller följa en enkel gudstjänstordning hemma.

Kyrkor och mötesplatser

 Svenska kyrkan Jönköpings kyrkor och mötesplatser finns här för dig. De står öppna för dig - vem du än är. De ger dig utrymme att skratta, gråta, sörja, känna - eller bara finnas till. De är rum för stillhet, en kraftkälla i vardagen och en plats för firande av livets högtider.

Ett gyllene kors på ett kyrktak mot en blå och molnig himmel.

Dop, bröllop och begravning

Svenska kyrkan vill finnas där genom hela livet, genom livets alla högtider. Från dopet, via konfirmation, vigsel, välsignelse och begravning. Genom stillsamma, livfulla, soliga, regniga, lyckliga och sorgliga dagar.

Dunkehalla kyrkogård

Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen sköter om församlingens kyrkogårdar genom drift och underhåll. Vi ansvarar också för begravningsverksamheten för alla som bor i Jönköping, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

En trädgårdsarbetare planterar blommor på en  kyrkogård.

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan Jönköping innebär ofta arbete med människor på många olika sätt och att arbeta för något man tror på. Här kan du läsa mer och hitta lediga tjänster.

Senaste numret av Amos magasin

Svenska kyrkan Jönköping ger ut fyra nummer av Amos per år. Tidningen delas ut som samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen. Här kan du läsa en blandning av högt och lågt, humor och allvar i reportage, intervjuer och kommentarer. Du kan även lösa korsord och höra kändisen svara på frågor som andra tidningar inte ställer.

En kvinna och hennes två döttrar sitter med en bärbar dator i knät vid ett uppdukat adventsfika.

Digitala sändningar

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

Någon klubbar med en ordförandeklubba.

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år. Välkommen att delta på fullmäktige som åhörare - se tider för kommande möten!

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

Skänk en gåva!

Vill du skänka en gåva till diakonalt (socialt) arbete i Svenska kyrkan Jönköping? Insamlade medel går oavkortat till behövande i Jönköping. Vänligen märk inbetalningen med "Gåva". Du skickar din gåva till Swishnummer 123 540 09 32 eller bankgiro 545-6546. Tack för ditt stöd!