Meny

Svenska kyrkan Jönköping

Vi finns här för dig. Genom gudstjänster, barngrupper, körer, trivselträffar och mycket mer. Här kan du dela både glädje och sorg och få stöd i vardagen. Välkommen som du är. Vad vill du bidra med?

Kyrkorna är öppna för enskild bön och ljuständning. Vi firar inga offentliga gudstjänster där människor samlas i samma rum (dop, vigsel och begravning undantagna). Den som vill kan ta emot enskild nattvard, ring då församlingsexpeditionen 036-30 35 50 eller maila jonkopings.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkorna är öppna

Kyrkorna är öppna för enskild bön och ljuständning. Vi firar inga offentliga gudstjänster där människor samlas i samma rum (dop, vigsel och begravning undantagna). Den som vill kan ta emot enskild nattvard, ring då församlingsexpeditionen 036-30 35 50 eller maila jonkopings.forsamling@svenskakyrkan.se

Varje söndag klockan 11 publiceras en ny gudstjänst på vår YouTube-kanal. Där kan du också ta del av tidigare gudstjänster, betraktelser och böner. Klicka här för att komma direkt till vår kanal. Framtida gudstjänster hittar du i kalendern - gå via fliken till höger: Vad händer i kyrkan? Välkommen att fira digital gudstjänst!

Digitala gudstjänster

Varje söndag klockan 11 publiceras en ny gudstjänst på vår YouTube-kanal. Där kan du också ta del av tidigare gudstjänster, betraktelser och böner. Klicka här för att komma direkt till vår kanal. Framtida gudstjänster hittar du i kalendern - gå via fliken till höger: Vad händer i kyrkan? Välkommen att fira digital gudstjänst!

Vad är meningen med livet och hur förhåller man sig till döden? Vad är gott och ont, rätt och fel? Konfirmationen är en upptäcktsresa där du som fyller 14 får lära dig mer om dig själv som människa. Nu är anmälan inför hösten öppen - klicka här för att läsa om och anmäla dig till de nya konfagrupperna i Svenska kyrkan Jönköping.

Konfirmation - en upptäcktsresa

Vad är meningen med livet och hur förhåller man sig till döden? Vad är gott och ont, rätt och fel? Konfirmationen är en upptäcktsresa där du som fyller 14 får lära dig mer om dig själv som människa. Nu är anmälan inför hösten öppen - klicka här för att läsa om och anmäla dig till de nya konfagrupperna i Svenska kyrkan Jönköping.

Vi har alla tillgång till gudstjänster här på webben, på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden.

Enkel ordning för hemmagudstjänst

Vi har alla tillgång till gudstjänster här på webben, på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden.

Svenska kyrkan Jönköping tar coronavirus-pandemin på största allvar. Vi arbetar med förebyggande insatser och följer vad som händer i landet och världen. Här uppdaterar vi löpande om det ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!

Vi är rädda om varandra - Svenska kyrkan Jönköping tar ansvar i coronakrisen

Svenska kyrkan Jönköping tar coronavirus-pandemin på största allvar. Vi arbetar med förebyggande insatser och följer vad som händer i landet och världen. Här uppdaterar vi löpande om det ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!