Foto: Johannes Ekholtz

Svenska kyrkan Jönköping

Vi finns här för dig. Genom gudstjänster, barngrupper, körer, samtal och mycket mer. Här kan du dela både glädje och sorg och få stöd i vardagen. Du som vill är välkommen att bidra på något sätt. Välkommen som du är.

Dop

Vill du bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas.

27 januari högtidlighåller vi Förintelsens minnesdag

Varje år den här dagen manifesterar vi något för att aldrig glömma... I januari 2020 högtidlighölls Förintelsens minnesdag för första gången i Svenska kyrkan Jönköpings regi, då med rundabordssamtal och en musikgudstjänst i Sofiakyrkan. Kyrkoherde Ann Aldén är initiativtagare till högtidlighållandet i Jönköpings församling.

Vy över Jönköping från Vättern med Kristine- och Sofiakyrkans torn

Vägen framåt - uttalande kring medarbetarundersökningen i media

Med anledning av medierapporteringen i bland annat Jönköpings-Posten i november 2021, vill vi berätta om hur vi jobbar framåt för Svenska kyrkan Jönköping.

I förgrunden ser du en flaska med handsprit, i bakgrunden  i kyrksalen

Det här gäller i pandemitider

I pandemin hjälps vi åt att hålla smittan nere. Här hittar du den senaste informationen om bland annat vaccinationsintyg och vad du ska tänka på när du besöker Svenska kyrkan Jönköping.

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år.