Foto: Tommy Hvitfeldt

Fira gudstjänst i Järstorps kyrka

Söndagsgudstjänst firas varannan söndag. Utöver det, är det en söndag i månaden, familjegudstjänst klockan 11.00 och en enklare kvällsgudstjänst med nattvard klockan 18.00. Oftast medverkar någon eller några av kyrkans körer.