Dunkehalla kapell används mest till begravningar och minnesstunder
Foto: Kicki Alm

Dunkehalla kapell

Det lilla nyromanska kalkstenskapellet från sent 1800-tal vilar vackert på Dunkehalla kyrkogård. Omslutet av slingrande vildvin, med brant sadeltak prytt med smidesflöjlar.

Kapellet rymmer 36 personer och används i första hand vid begravningar och minnesstunder. 

Tillgänglighet
Det går att komma in i kapellet med rullstol. Handikapparkering saknas, men det går att köra fram till kapellet

Hitta till Dunkehalla kapell
Dalslundsgatan, 553 13 Jönköping.