Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och alla betalar den.

Alla betalar

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Den betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är lika stor i hela landet förutom i Tranås och Stockholm där kommunen sköter verksamheten. Begravningsavgiften betalas i samband med inkomskatten och beloppet syns på skattsedeln.

Varför? Vi kommer alla att dö. Syftet med begravningsavgiften är att den ska täcka huvudmannens kostnader för begravningsverksamheten samt säkerställa att alla får en sista vila/gravsättning.

Kammarkollegiet bestämmer hur stor avgiften blir för varje år efter att alla huvudmän har föreslagit en budget.

Läs mer om kammarkollegiet

 I begravningsavgiften ingår

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av grav
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

De pengar som kommer in via begravningsavgiften får också användas till att förvalta kyrkogårdar/begravningsplatser. Begravningsplatser är till exempel kyrkogårdar eller andra gravområden, minneslundar eller kolumbarier.

Det här får avgiften inte användas till (det som dödsboet eller anhöriga får bekosta själva):

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av den enskilda gravplatsen
 • Religiösa symboler eller ceremonier som till exempel begravningsgudstjänster klockringning eller ceremoniella bärare