Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

En hållbar kyrka

Svenska kyrkan Jönköping är Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas®. Verksamheten revideras årligen för att säkerställa att vi upprätthåller och utvecklar vårt hållbarhetsarbete.

Människan är förvaltare av Guds gåvor vilket innebär ett ansvar för såväl människor som skapelsen som helhet. Att arbeta aktivt med miljöfrågor är därför en självklarhet i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete utgår från tre grundprinciper som styr mot en hållbar värld.

 Försiktighetsprincipen

Vi vidtar åtgärder för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.

 Utbytesprincipen

Sämre teknik och farliga ämnen byts kontinuerligt ut mot bättre och mer miljöanpassade produkter.

 Etiska principer

Vi väljer varor och tjänster som produceras med hänsyn till mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk rättvisa.

Vid frågor kontakta miljösamordnare:

Jens Ingolf

Jens Ingolf

Svenska kyrkan Jönköping

Verksamhetsutvecklare