Foto: Josefine Setterström

Det händer i Järstorps kyrka

Som församlingens mest populära dop och vigselkyrka, är kyrkan ofta full av liv och rörelse under lördagarna. På söndagarna firas gudstjänst eller mässa och under sommarmånaderna bjuds det på musik i sommarkväll.

Aktuellt från Svenska kyrkan Jönköping

En präst sitter med hörlurar och pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Vi som arbetar i Järstorps kyrka och församlingshem

Kontakta gärna oss om du har frågor om Järstorps kyrka.

Det händer i Järstorps församlingshem

Här hittar du aktiviteter och verksamheter i Järstorps församlingshem.

Järstorps kyrkokör

I Järstorp finns möjlighet att sjunga i vår kyrkokör. Kören sjunger och medverkar i gudstjänsterna i Järstorps kyrka.

Om Järstorps kyrka

Järstorps kyrka är en av bygdens äldsta med grundstenar från 1200-talet. Här kan du läsa mer om kyrkans historia.

Fira gudstjänst i Järstorps kyrka

Söndagsgudstjänst firas varannan söndag. Utöver det, är det en söndag i månaden, familjegudstjänst klockan 11:00 och en enklare kvällsgudstjänst med nattvard klockan 18:00.

Det händer i Järstorps kyrka

Som församlingens mest populära dop och vigselkyrka, är kyrkan ofta full av liv och rörelse under lördagarna. På söndagarna firas gudstjänst eller mässa och under sommarmånaderna bjuds det på musik i sommarkväll.

Församlingshemmet finns att låna vid dop

Järstorps församlingshem

Järstorps församlingshem är beläget granne med kyrkan. I den gula byggnaden som tidigare varit skola finns idag massor av rum för gemenskap, samtal, dopkaffe och minnesstunder.

Järstorps kyrka

Järstorps kyrka fina lantliga läge gör att kyrkan ofta önskas för dop- och vigselgudstjänster.