Foto: Johannes Ekholtz

Om oss

Vi är Svenska kyrkan Jönköping. Vi bärs av tilliten till Guds villkorslösa kärlek, med tro på alla människors lika värde. Vår tro får konsekvenser och därför engagerar vi oss i frågor som hållbar utveckling, integration, klimat och kulturarv och mycket, mycket mer.

Svenska kyrkan Jönköping består av tio kyrkor med tillhörande församlingshem, familjerådgivning, sjukhuskyrka, skolkyrka, universitetskyrka, tre förskolor, sex kyrkogårdar samt verksamhetsstöd. Totalt har Svenska kyrkan Jönköping cirka 150 anställda.

I Jönköpings församling bor människor från hela världen. Flera generationer Jönköpingsbor blandas med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar som bär med sig sina kulturer, religioner och språk.

Vi är gamla, unga, fattiga, rika, glada, ledsna, djupt religiösa eller teologiskt nyfikna. Vissa av oss går till kyrkan varje söndag, andra har inte varit här sedan det egna dopet. Vi firar högtider och gudstjänster, viger förälskade par, döper barn och vuxna, konfirmerar tonåringar och finns med hela vägen fram till sista vilan.

Vi arbetar för att skapa mötesplatser för människor genom en bred verksamhet med gudstjänster, konserter och körer, pilgrimsvandringar, meditation, samtalsgrupper om sorg, tro och livsfrågor, social samvaro, samtalshjälp och många aktiviteter för alla åldrar. Läs mer om vad som händer i kyrkan här.  

Vi engagerar oss i viktiga evenemang och bjuder in till angelägna samtal. Vi ger ut livsstilsmagasinet Amos och deltar i samhällsdebatten. Vi blundar inte för det svåra utan finns alltid här för den som behöver oss.

Som en del av Svenska kyrkan är Jönköpings församlings "uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." (Kyrkoordningen). 

 

Organisation

Jönköpings församling är en stor församling. Organisationen delas därför upp i olika verksamhetsområden. Läs mer om vår organisatoriska struktur nedan.

Så styrs Svenska kyrkan Jönköping

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Församlingsinstruktionen undertecknad av biskopen

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan Jönköping är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

En kyrka för alla

Svenska kyrkan Jönköping tror på alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna.

En hållbar kyrka

Människan är förvaltare av Guds gåvor vilket innebär ett ansvar för såväl människor som skapelsen som helhet. Att arbeta aktivt med miljöfrågor är därför en självklarhet i vår verksamhet.

Senaste numret av Amos magasin

Svenska kyrkan Jönköping ger ut fyra nummer av Amos per år. Tidningen delas ut som samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen. Här kan du läsa en blandning av högt och lågt, humor och allvar i reportage, intervjuer och kommentarer. Du kan även lösa korsord och höra kändisen svara på frågor som andra tidningar inte ställer.

Svenska kyrkan Jönköpings hyresrätter

Svenska kyrkan Jönköping har hyreslägenheter i centrala Jönköping. I dagsläget är ingen lägenhet ledig.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

En trädgårdsarbetare planterar blommor på en  kyrkogård.

Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan Jönköping innebär ofta arbete med människor på många olika sätt och att arbeta för något man tror på. Här kan du läsa mer och hitta lediga tjänster.