Meny

Om oss

Vi är Svenska kyrkan Jönköping. Vi bärs av tilliten till Guds villkorslösa kärlek, med tro på alla människors lika värde. Vår tro får konsekvenser och därför engagerar vi oss i frågor som hållbar utveckling, integration, klimat och kulturarv och mycket, mycket mer.

Svenska kyrkan Jönköping består av tio kyrkor med tillhörande församlingshem, familjerådgivning, sjukhuskyrka, skolkyrka, universitetskyrka, tre förskolor, sex kyrkogårdar samt verksamhetsstöd. Totalt har Svenska kyrkan Jönköping cirka 150 anställda.

I Jönköpings församling bor människor från hela världen. Flera generationer Jönköpingsbor blandas med människor från andra delar av Sverige och med nya svenskar som bär med sig sina kulturer, religioner och språk.

Vi är gamla, unga, fattiga, rika, glada, ledsna, djupt religiösa eller teologiskt nyfikna. Vissa av oss går till kyrkan varje söndag, andra har inte varit här sedan det egna dopet. Vi firar högtider och gudstjänster, viger förälskade par, döper barn och vuxna, konfirmerar tonåringar och finns med hela vägen fram till sista vilan.

Vi arbetar för att skapa mötesplatser för människor genom en bred verksamhet med gudstjänster, konserter och körer, pilgrimsvandringar, meditation, samtalsgrupper om sorg, tro och livsfrågor, social samvaro, samtalshjälp och många aktiviteter för alla åldrar. Läs mer om vad som händer i kyrkan här.  

Vi engagerar oss i viktiga evenemang och bjuder in till angelägna samtal. Vi ger ut livsstilsmagasinet Amos och deltar i samhällsdebatten. Vi blundar inte för det svåra utan finns alltid här för den som behöver oss.

Som en del av Svenska kyrkan är Jönköpings församlings "uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas." (Kyrkoordningen).