Närbild på mobiltelefon med Swishbetalning
Foto: Magnus Aronsson, IKON

Kollekter och kollektändamål

Varje söndag tas en kollekt upp, vare sig gudstjänsten är fysisk eller digital. Stort tack för din gåva.

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten då vi samlar in pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling - där man bidrar var och en efter sin förmåga.

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål (stiftskollekt) eller ett lokalt ändamål (församlingskollekt). 

Du kan enkelt swisha din kollekt till församlingar i Svenska kyrkan Jönköping via Swish-nummer: 123 265 54 62.

Insamlade kollekter under 2024

Här kan du se våra insamlade kollekter under år 2024, månad för månad.

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.

Insamlade kollekter under 2023

Här kan du se våra insamlade kollekter under år 2023, månad för månad.