Skogskyrkogården

Med sin speciella naturkaraktär och arkitektur är kyrkogården ett rofylld och majestätiskt intryck.

Skogskyrkogården är belägen vid Gamla Råslätt i de södra delarna av Jönköping. Kyrkogården anlades 1938 och under årens lopp har fler kvarter tillkommit. Två kapell finns uppförda på platsen, ett stort och ett litet.

Kyrkogården är unik i sitt slag med sin speciella naturkaraktär och gestaltning. Den är ett bra exempel av sin tids arkitektur och utformning av begravningsplatser. 

fakta om skogskyrkogården

Totalyta: 260 000 m2
Gravplatser:
ca 9 015 stycken, varav ca 5 428 stycken är upplåtna
Med gravrätt: Urn- och kistgravplatser
Begränsade gravrätter:
Ja, med plats för urnor och kistor.
Utan gravrätt:
Minneslund

 

besök & tillgänglighet skogskyrkogården

Adress:
Ekonomibyggnaden:   Norrahammarsvägen 30
Verkstaden:                 Norrahammarsvägen 32
Kapellet:                       Norrahammarsvägen 34
Krematoriet:                Norrahammarsvägen 32
                                     553 39 Jönköping
Framkomlighet på kyrkogården:
Kuperad terräng, grus- och asfaltsgångar. Trappor med ledstänger. Vintertid underhålls vissa gångarna med snöröjning och sandning.

Parkering: Parkering sker på anvisad plats inne på kyrkogården. Två större parkeringsplatser finns, en vid kapellet och en vid krematoriet. Biltrafik är tillåten på de större vägarna. Det är även möjligt att köra fram till kapellet vid behov.
Tillgång till toalett:
Tillgänglighetsanpassad toalett i ekonomibyggnad och kapellet. Öppna under arbetstid, vardagar 07.00 – 16.00.

Hitta hit

Med bil:
Vägbeskrivning
Kollektivtrafik:

Vägbeskrivning

Krematoriet

Krematoriet i Jönköping finns på Skogskyrkogården. Här utförs kremationer för Jönköpings församling samt andra församlingar som inte har ett eget krematorium.