Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Östra Storgatan 45 ingång A, 55321 Jönköping Postadress: Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon: +46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Järstorps kyrkogårdar

Järstorps kyrkogårdar ligger lantligt beläget, omgivna av böljande åkrar. I närheten ligger även den gamla kolerakyrkogården, med minnen från en mörkare del av Jönköpings historia.

Järstorp har två stycken aktiva kyrkogårdar, den gamla och den nya. Båda kyrkogårdarna är ca 0,4 ha i storlek och är därmed Jönköpings pastorats minsta. På den gamla kyrkogården erbjuds endast urnnedsättning, antingen som traditionell urngrav, alternativ gravplats eller minneslund. På den gamla kyrkogården finns både urn- och kistgravar. Den gamla kyrkogården har en kyrka och på den ”nya” ett litet gravkapell uppfört 1914.

Den gamla kyrkogården ligger högt beläget och omges av skog samt bördig jordbruksmark i det natursköna Järstorp. Gamla ädellövträd återfinns runt kyrkogården som annars har ganska sparsam växtlighet utöver en stor blodbok och några solitärer. Järstorps nya kyrkogård ligger en bit innan den gamla. Med sina tidstypiska raka häckar och kransplantering av lind skiljer den sig ifrån den gamla kyrkogården.

Kolerakyrkogården

Under första delen av 1800-talet anlades så kallade pestkyrkogårdar. Det var platser där man på den ordinarie kyrkogården inte kunde ordna så kallade massgravar, det vill säga gravar där kistor placerades invid varandra i tät följd. Då koleran, år 1834 och under ett antal år framöver drabbade trakten, beslutade sockenstämman i Järstorps församling att anlägga en särskild begravningsplats för detta ändamål. Gravplatsen fick sin placering ca 800 m sydväst om kyrkan i ett fint kuperat lövskogslandskap, helt bevuxet med vitsippor och vintergröna. Ett trästaket inhägnar området. Fram till det i mitten placerade träkorset leder en smal stig, som vittnar om att platsen, trots sin något avlägsna placering, besöks av många människor. Kyrkogården är ett mycket fint utflyktsmål på våren när vitsipporna blommar, och det går bra att ställa bilen vid kyrkan och följa skylten mot kolerakyrkogården.

Av de 74 gravsatta inom kyrkogården avled 73 i kolera- och rödsotsepidemier. Det berättas att den sist gravsatta var en kvinna från byn, som hade förklarat att hennes yttersta vilja då hon dog var att hon skulle vila vid sin systers sida på kolerakyrkogården. Hon var ensamstående och när budet kom att hon avlidit, ställde  hela byalaget upp och bar kistan den långa vägen mellan kyrkan och kolerakyrkogården.

Korset står som ett minne över alla de människor som dog i den dödliga sjukdomen kolera på 1800-talet Bild: Kicki Alm

hitta till järstorps kyrkogårdar

Adress:
Järstorp
555 94 Jönköping

E-post Johanna Nero, kyrkogårdsförman
Telefon 036-30 35 00

 

Tillgänglighet
”Gamla” kyrkogården

Kyrkogården ligger på en höjd och är sluttande. Gångarna är gjorda av packat grus. Gräsmatta runt gravplatserna. Parkering sker på anvisad plats.

”Nya kyrkogården”
Svagt sluttande och med gångar i packat grus. Gräsmatta runt gravplatserna.

Kolerakyrkogården
Kyrkogårdens läge är otillgängligt. Den ligger ca 800 m från Järstorps kyrka och är skyltad från kyrkan. Det kan vara svårt att ta sig fram med bil eftersom det är en lantbruks/traktorväg som leder fram till kyrkogården. Hela kyrkogården är i skogsmark, med gräsmatta som klipps någon gång per säsong.