Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Järstorps kyrkogårdar

Järstorps kyrkogårdar ligger lantligt beläget, omgivna av böljande åkrar.

Järstorp har två stycken aktiva kyrkogårdar, den gamla och den nya. Båda kyrkogårdarna är ca 0,4 ha i storlek och är därmed Jönköpings församlings minsta. På den gamla kyrkogården erbjuds endast urnnedsättning, antingen som traditionell urngrav, alternativ gravplats eller minneslund. På den gamla kyrkogården finns både urn- och kistgravar. Den gamla kyrkogården har en kyrka och på den ”nya” ett litet gravkapell uppfört 1914.

Den gamla kyrkogården ligger högt beläget och omges av skog samt bördig jordbruksmark i det natursköna Järstorp. Gamla ädellövträd återfinns runt kyrkogården som annars har ganska sparsam växtlighet utöver en stor blodbok och några solitärer. Järstorps nya kyrkogård ligger en bit innan den gamla. Med sina tidstypiska raka häckar och kransplantering av lind skiljer den sig ifrån den gamla kyrkogården.

hitta till järstorps kyrkogårdar

Adress:
Järstorp
555 94 Jönköping

E-post Johanna Nero, kyrkogårdsförman
Telefon 036-30 35 00

 

Tillgänglighet
”Gamla” kyrkogården

Kyrkogården ligger på en höjd och är sluttande. Gångarna är gjorda av packat grus. Gräsmatta runt gravplatserna. Parkering sker på anvisad plats.

”Nya kyrkogården”
Svagt sluttande och med gångar i packat grus. Gräsmatta runt gravplatserna.