Foto: Tommy Hvitfeldt

Om Dalvikskyrkan

Dalvikskyrkan uppfördes 1968 och invigdes året efter.

På hösten samma år den byggdes, godkände EFS:s missionsförening i Jönköping och Sofia församlings kyrkoråd ett förslag till samgående på Dalvik. 
EFS:s missionsförening, som byggt kyrkan, driver den utifrån EFS-riktlinjer och kyrkans komminister är anställd av Svenska kyrkan Jönköping.

Redan efter några år svällde verksamheten och lokalerna upplevdes för trånga. 1985 gjordes därför en tillbyggnad. Storstugan och foajén i övre planet utvidgades och i källarvåningen ordnades större utrymmen för den livliga barn- och ungdomsverksamheten.

Kyrkorummet har ca. 200 sittplatser. På kyrkans fondvägg finns ett intressant konstverk i form av en, sex meter hög Kristusgestalt med armarna sträckta i en symbolisk rörelse uppåt och formad av tegel i olika färger. Konstnär är Yngve Nilsson i Osby.