Foto: Peax

Så styrs Svenska kyrkan Jönköping

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan Jönköping är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.
Kyrkorådet är församlingens styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. 

Var med och påverka beslut i kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig och/eller genom att rösta i kyrkovalet. 

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag.

Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. 

Trossamfund som lyder under lagar

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige och lyder under lagen om Svenska kyrkan och lagen om trossamfund. Dessutom finns kyrkoordningen, som är ett regelverk som Svenska kyrkan själv har bestämt.

 

 

 

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Ledamöter väljs av medlemmarna vart fjärde år. Välkommen att delta på fullmäktige som åhörare - se tider för kommande möten!

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Under kyrkorådet finns två utskott; församlings- och kyrkogårdsutskott.

Verksamhetsråd i Jönköpings församling - utvecklar kyrkan

Var fjärde år är det kyrkoval och då väljs representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Varje år väljs representanter till Jönköpings församlings olika verksamhetsråd. Vill du engagera dig i vad som händer i församlingen? Välkommen att höra av dig!

Bild på två medarbetar som arbetar i en vallokal.

Resultatet i kyrkovalet 2021

Hur gick det i kyrkovalet i Jönköpings församling? I stiftet? På nationell nivå? Här kan du se de olika valresultaten.