Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash

Lillklockan

På Lillklockan går våra yngsta barn 1-3 år, här vill vi ta tillvara deras nyfikenhet och ge dem mycket kärlek och omsorg.

På Lillklockan arbetar vi för att vara närvarande och välplanerade pedagoger och ha en tydlig struktur för att skapa trygghet för barnen i vår grupp. Vi undervisar genom temaarbete där vi utgår från barnens intressen och behov.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.”  (Läroplanen för förskolan Lpfö 18, s. 13)
 
Vi skapar en pedagogisk och lustfylld miljö både inne och ute där barnen kan leka, lära och ha roligt tillsammans. Varje dag är vi ute och leker och en gång i veckan går vi iväg på en längre utflykt.

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med vårdnadshavare kring barnets omsorg, utveckling och lärande. Vi har en kristen värdegrund i vårt arbete.