Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash

Lillklockan

På Lillklockan går våra yngsta barn och här vill vi ta tillvara deras nyfikenhet och ge dem mycket kärlek och omsorg.

På Lillklockan arbetar vi för att vara närvarande och välplanerade pedagoger och ha en tydlig struktur för att skapa trygghet för barnen i vår grupp. Vi undervisar genom temaarbete där vi utgår från barnens intressen och behov.

Vi skapar en pedagogisk och lustfylld miljö både inne och ute där barnen kan leka, lära och ha roligt tillsammans. Varje dag är vi ute och leker och en gång i veckan går vi iväg på en längre utflykt.

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med vårdnadshavare kring barnets omsorg, utveckling och lärande. Vi har en kristen värdegrund i vårt arbete.

tema

Räkna med oss, är temat vi arbetar med. Tillsammans läser vi boken "Knacka på" och stannar upp några veckor vid varje dörr. Barnen lär sig färger och vi räknar och tittar på det som gömmer sig bakom varje dörr. Till exempel bakom den gröna dörren finns det fem små apor som har apkalas. Vi räknar till fem, vi dramatiserar apor som hoppar med mera.
Vår förhoppning är att barnen ska känna att vi räknar tillsammans med dem och att de är värdefulla.