Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash

Storfjädern

På Storfjädern har vi våra rutiner, men ändå har våra dagar stor variation. Det viktigaste är lärandet i leken och att den får ta stor plats i utbildningen. Vi lyssnar in barnen och deras intressen och förändrar i miljön efter deras önskemål och våra förutsättningar.

Vi uppmuntrar barnen att vara en bra kompis och strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde och för varandras olikheter. Detta är en av många nycklar till en trygg barngrupp.

Vi strävar efter att så ofta som möjligt arbeta i mindre grupper för att ge barnen utrymme och utmaningar efter ålder och mognad. I leken delas barnen in i olika grupper för att lekarna ska fungera bra och bli så roligt och utvecklande som möjligt för barnen.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi väver in språk, naturvetenskap och teknik samt matematik. Temaarbetet får genomsyra hela dagen. Utifrån läroplanen strävar vi efter utforskande, nyfikenhet och lust att lära som ska vara grunden för utbildningen. Varje vecka går vi på äventyrspromenader i vårt närområde. Vi upptäcker allt som händer i naturen och dess skiftningar och utforskar det som barnen intresserar sig för. Vi besöker även olika lekplatser.

Vi har egen kock på förskolan som lagar mat från grunden. Näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag. På Storfjädern jobbar vi även med ett tydligt miljöperspektiv tillsammans med barnen och vi vill vara en giftfri förskola.

Vår profil är utifrån en kristen värdegrund. Vi vill ge barnen en inblick i bibelns värld genom att berätta bibelberättelser både från gamla och nya testamentet. På fredagar har vi ”Lilla andakten” tillsammans på hela förskolan, en stund då vi återberättar från vår bibelsamling samt sjunger och ber tillsammans. Vi har även ett nära samarbete med Dalvikskyrkan i Jönköpings församling. Vid ett par tillfällen per år bjuder vi in till en familjegudstjänst då vi medverkar från förskolan.

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda en uppfattning om sig själva och andra människor

Lpfö 18