Foto: Jelleke Vanooteghem, Unsplash

Storfjädern

På Storfjädern har vi våra rutiner, men ändå har våra dagar stor variation. Det viktigaste är den fria leken. Vi lyssnar in barnen och deras intressen och förändrar i miljön efter deras önskemål och våra förutsättningar.

Vi uppmuntrar barnen att vara en bra kompis och strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Vårt mål är att barnen ska visa förståelse för varandras olikheter.  Detta är en av många nycklar till en trygg barngrupp.

Vi strävar efter att, så ofta som möjligt, arbeta i mindre grupper för att ge barnen utrymme och utmaningar efter ålder och mognad. I den fria leken delas barnen in i  olika grupper för att lekarna ska fungera bra och bli så roliga som möjligt.

Varje vecka har vi rörelselek där barnen får utmaningar att röra sig i lustfyllda aktiviteter.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi väver in språk, naturvetenskap och teknik samt matematik. Temaarbetet ska genomsyra hela dagen.

Varje vecka går vi på äventyrspromenader i vårt närområde och ibland går vi till någon lekpark. Vi följer kontinuerligt ”vårt bygge” på Dalvik och låter barnen dokumentera byggets utveckling. Det är ett nytt höghus som byggs under året 2019-2020.

På Storfjädern jobbar vi med ett tydligt miljöperspektiv tillsammans med barnen och vi vill vara en giftfri förskola. 

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda en uppfattning om sig själva och andra människor.

Lpfö 18