Gravstenar och gravvårdsbestämmelser

Bestämmelser och regler om du vill sätta upp, ändra eller ta bort något på gravplatsen.

Sätta upp nytt eller ändra befintligt

Gravrättsinnehavare har rättighet men inte skyldighet att sätta upp en gravsten, gravvård eller gravanordning. Inom vissa kvarter finns det olika gravvårdsbestämmelser att förhålla sig till och som avgör vad som får sättas upp. För att göra en förändring eller sätta upp en gravsten krävs en skriftlig ansökan, som vanligtvis stenhuggeriet skickar in för att få ett godkännande från Kyrkogårdsförvaltningen.

Montering

Alla gravvårdar som monteras på kyrkogårdarna ska följa Centrala gravvårdskommittén (CGK) riktlinjer för montering av gravvårdar.

Läs mer om Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer

 Stensäkerhet – instabila gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det innebär att vi kontinuerligt testar alla gravvårdar på kyrkogårdarna i ett rullande schema enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK) riktlinjer. Gravvårdar som inte är stabila stöttas och gravrättsinnehavaren kontaktas.

Gravrättsinnehavare ska åtgärda osäkra gravstenar

Gravrättsinnehavare är ansvarig för gravplatsens fasta anordningar och ansvar för att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.