Några barn leker med dockorna i julkrubban.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrka och skola

Här kan du som jobbar inom skolan i Jönköping läsa om vad Svenska kyrkan Jönköping kan erbjuda skolans elever och  personal.

Svenska kyrkan Jönköpings församling erbjuder skolor att ha kyrkans medarbetare och kyrkobyggnaderna som resurs i undervisningen. Svenska kyrkan Jönköpings församling vill finnas till stöd för skolans arbete i att förmedla kunskap om kristen tro och tradition. I ett samhälle som är präglat av mångfald vill vi medverka till att unga får tolka och reflektera över tro, traditioner och kulturer i en icke- konfessionell undervisning. Med utgångspunkt i läroplanen presenteras här program för skolans alla stadier. 

Välkommen att flytta en lektion till någon av våra kyrkor!

Orgelskoj i Sofiakyrkan

Ålder: Barn från 5 år - förskoleklass
Plats och tid: Sofiakyrkan, tidsbokning efter överenskommelse
Kontaktperson: Maria Hellgren, församlingspedagog 0730 - 70 35 33
maria.hellgren@svenskakyrkan.se

Julkrubbsvisning i Sofiakyrkan

Ålder: förskoleklass till årskurs 3
Plats och tid:
Sofiakyrkan nov/dec

Kontaktperson: Kristina Jonsson, församlingspedagog 0730- 70 35 76 kristina.jonson@svenskakyrkan.se

Julkrubbsvisning i Kristine kyrka

Ålder: årskurs 1
Plats och tid: Kristine kyrka i december
Kontaktperson: Anna Wikner, församlingspedagog, tel: 076-1431813 anna.wikner@svenskakyrkan.se 

Påskvandring

Ålder: årskurs 2
Plats och tid: Kristine kyrka någon vecka före påsk
Kontaktperson: Anna Wikner, församlingspedagog, tel: 076-1431813 anna.wikner@svenskakyrkan.se

Bibeläventyret 

Ålder: årskurs 4-5
Plats och tid: en av kyrkans pedagoger kommer ut till skolorna efter överenskommelse
Kontaktperson: Per Liljenberg, församlingspedagog  0730 - 70 35 46 e-post: per.liljenberg@svenskakyrkan.se

Konsertprojekt

Ålder: årskurs 4-6
Plats och tid: överenskommelse mellan aktuella skolor och kyrkans musiker
Kontaktperson: Edward Eklöf , kyrkomusiker och körpedagog 0730 – 70 35 71 edward.eklof@svenskakyrkan.se

Studiebesök i katedralerna

Ålder: årskurs 7 – 9
Plats: Sofiakyrkan, Torgny Wirén, präst tel: 0730 - 70 35 66 
e-post: torgny.wiren@svenskakyrkan.se

Föreläsningar: kris och sorg för omvårdnadsklasser, etik, samlevnad och värdegrund

Ålder: Gymnasiet
Kontaktperson:
Torgny Wirén, präst 0730 - 70 35 66
e-post: torgny.wiren@svenskakyrkan.se

Dalvikskykan erbjuder ett eget upplägg för skolor, från de mindre barnen till de äldre. Välkommen att höra av dig:

Martin Fredh, präst
Telefon: 036 – 30 35 66
E-post: martin.fredh@svenskakyrkan.se

Charlie Cramer, barn- och ungdomsledare 
Telefon: 036 – 30 35 62
E-post: charlie.cramer@svenskakyrkan.se

Erbjudande om krisstöd

Prästerna med särskilt ansvar för skolorna i Jönköpings församling erbjuder krisstöd och enskilt samtal för den som behöver. De kan vid behov också komma ut till er skola eller skolklass.

Kontaktpersoner:
Torgny Wirén
Telefon: 0730 - 70 35 66
E-post: torgny.wiren@svenskakyrkan.se