Foto: Josefine Setterström

Meditations- och bönerum

Välkommen att sitta ner en stund i stillhet. Här finns möjlighet att tända ett ljus och skriva en bön. Rummet finns på plan 4 målpunkt C och är öppet alla dagar kl 07.00-19.00.