Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Pärlan

På Pärlan går de yngsta barnen som är 1-3 år. Vi vill skapa en lustfylld miljö där barnen kan leka, lära och ha roligt tillsammans.

Varje vecka går vi på utflykt och ofta leder promenaden ner till Vättern. Där utforskar vi naturen.

Under våren 2020 arbetar vi med boken ”Alla får åka med” av Anna-Clara Tidholm. Här ges möjlighet att bygga vänskap och empati.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lpfö 18