Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Pärlan

På Pärlan går de yngsta barnen som är 1-3 år. Vi vill skapa en lustfylld miljö där barnen kan leka, lära och ha roligt tillsammans.

Varje vecka går vi på utflykt och ofta leder promenaden ner till Vättern. Där utforskar vi naturen.

När vi planerar utbildningen på förskolan utgår vi alltid från Läroplanen Lpfö 18. För oss är trygghet och samverkan mellan barn och vuxna viktigt. Under terminen ges möjlighet till rörelse och utmaningar såsom språkutveckling, matematikutforskande, musik och teknik. Vi har skapande i olika tekniker och material. På vår härliga utegård tillbringar vi mycket tid och vi går på utflykter i vår närmiljö.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lpfö 18