Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gudstjänst med Sjukhuskyrkan

Välkommen på lunchandakt varje torsdag kl 12.45.

Lunchandakt

Välkommen på lunchandakt varje torsdag kl 12.45-13.00. Vi träffas i meditations- och bönerummet på Ryhov (entréplan, målpunkt C). Bön, ljuständning och en stilla stund.

Sinnesro

Sjukhuskyrkan medverkar även vid Sinnesrogudstjänster i Kristine kyrka. Välkommen att delta den första torsdagen i månaden, kl 19.00. En stilla stund med musik, sång, ljuständning och bön.

Sinnesro i Kristine kyrka