Sinnesro

En stilla stund med musik, ljuständning och bön. Sinnesrogudstjänst firas i Kristine kyrka första torsdagen i månaden.

Sinnesrogudstjänsten är som namnet visar en gudstjänst som ger lugn, värme och stillhet. Den har en friare form än de mer traditionella och vikten läggs på vår bön, ljuständning, musik och gemenskap.

Torsdagen den 5 augusti 2021 kl 19 bjuder vi in till en samling på plats i Kristine kyrka. Det blir en stilla stund med musik, ljuständning och bön. 
Musikmedverkan: Kantor Claes Sandström
Präst: Thomas Sjöberg

Tidigare sinnesrosamlingar går att se i efterhand på svenskakykan.se/jonkoping.

Du hittar aktuell information om kommande Sinnesrogudstjänster i kalendern

sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden