Sinnesro

En stilla stund med musik, ljuständning och bön. Sinnesrogudstjänst firas i Kristine kyrka första torsdagen i månaden kl 19.

Sinnesrogudstjänsten är som namnet visar en gudstjänst som ger lugn, värme och stillhet. Den har en friare form än de mer traditionella och vikten läggs på vår bön, ljuständning, musik och gemenskap.

Tidigare sinnesrosamlingar går att se i efterhand Svenska kyrkan Jönköping på Youtube

Du hittar aktuell information om kommande Sinnesrogudstjänster i kalendern

Gud, jag ber för Ukraina, för alla som drabbas av våldet, för alla som tvingas att strida, och för alla som fruktar för sina och sina näras liv. Och för alla som nu är på flykt. Jag ber för dem som har makten att styra utvecklingen, om besinning och utsträckta händer i de knutna nävarnas tid. Jag ber för Sverige och för alla som bor här, om sammanhållning och uthållighet i ofredens tid, och om öppenhet och generositet för dem som kan behöva skydd inom våra gränser.

Bön av biskop Martin Modéus

sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden