Sinnesro

En stilla stund med musik, ljuständning och bön. Sinnesrogudstjänst firas i Kristine kyrka första torsdagen i månaden kl 19.

Sinnesrogudstjänsten är som namnet visar en gudstjänst som ger lugn, värme och stillhet. Den har en friare form än de mer traditionella och vikten läggs på vår bön, ljuständning, musik och gemenskap.

Tidigare sinnesrosamlingar går att se i efterhand Svenska kyrkan Jönköping på Youtube

Du hittar aktuell information om kommande Sinnesrogudstjänster i kalendern

sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden