En liten fjällsjö i vinterskrud. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Foto: Jeremy Goldberg

Färdplan för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Klimatfrågorna är närvarande i Svenska kyrkans dagliga verksamhet. I det internationella arbetet möter våra partner människor som tvingats lämna sina hem på grund av extremväder som slår mot skördar och bostäder, ibland med konflikter som följd. Klimatfrågorna återkommer också i Svenska kyrkans verksamhet i Sverige på flera olika sätt, bland annat genom energianvändning i fastigheter, resor, inköp, investeringar och förvaltning av skog och mark.

På den här sidan kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Församlingens medarbetare - Färdplan för klimatet

Erik Dreier
Bengt Olsson
Anders Berthling
Sven-Olof Ydreborg
Elisabeth Ydreborg
Göte Johansson
Ewa Lund
Helena Isfeldt

Bön för klimatet

Varje fredag har vi bön för klimatet under middagsbönen i Sofiakyrkan.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.