Östra kapellet

Det fina stenkapellet restes år 1937 på krönet av en naturlig höjd på den äldsta delen av Östra kyrkogården. På platsen sägs det historiskt ha funnits kapell sedan början av 1600-talet.

Östra kapellet används mestadels till begravningar, men det hålls också en och annan vigsel. Kapellet har plats för ca 80 personer.

Tillgänglighet
Toalett vid kapellet (öppet dagtid på vardagar). Kapellet är tillgänglighetsanpassat för rullstol och hörselslinga finns.  Parkering vid kapellet saknas, men går att köra ända fram.

Hitta till Östra kapellet
Hermansvägen 14, 554 53 Jönköping