Foto: Tommy Hvitfeldt

Fira gudstjänst i Bymarkskyrkan

På Bymarken firar vi gudstjänst varje söndag klockan 10.00. Varannan söndag firas högmässa (gudstjänst med nattvard) och varannan gudstjänst utan nattvard. I samband med gudstjänsten är det söndagsskola för barnen.

En söndag i månaden firas gudstjänsten som familjegudstjänst och då utgår söndagsskolan. Varje söndag är det kyrkkaffe i Martasalen med god gemenskap kring kaffeborden.

En kvinna och hennes två döttrar sitter med en bärbar dator i knät vid ett uppdukat adventsfika.

Digitala sändningar

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!