Foto: Tommy Hvitfeldt

Fira gudstjänst i Bymarkskyrkan

På Bymarken firar vi gudstjänst varje söndag klockan 10.00. Varannan söndag firas högmässa (gudstjänst med nattvard) och varannan gudstjänst utan nattvard. I samband med gudstjänsten är det söndagsskola för barnen.

En söndag i månaden firas gudstjänsten som familjegudstjänst och då utgår söndagsskolan. Varje söndag är det kyrkkaffe i Martasalen med god gemenskap kring kaffeborden.