Foto: Kicki Alm

Dunkehalla kyrkogård

Dunkehalla kyrkogård ligger vackert belägen i närheten av Stadsparken. Utsikten över Jönköping är dessutom fantastisk.

Dunkehalla kyrkogård är belägen vid Dalvik. Den byggdes 1893 för att ersätta Slottskyrkogården som blivit fullbelagd. Kyrkogården är anlagd enligt sin tids ideal med rektangulära gravkvarter och alléer utmed gångvägarna

Kyrkogården har behållit sin ursprungliga form och har bara utvidgats en gång i norr med ett mindre kvarter. Gravkapellet med plats för 36 personer byggdes 1897-1898 efter ritningar av Fredrik Sundbärg, Jönköpings förste stadsarkitekt.

fakta om dunkehalla kyrkogård

Totalyta: 33 000 m2
Gravplatser: ca 2 808 stycken, varav ca 1 739 stycken är upplåtna
Med gravrätt: Kist- och urngravplatser
Begränsade gravrätter: Ja, med plats för urnor
Utan gravrätt: Minneslund

besök & tillgänglighet DUNKEHALLA KYRKOGÅRD

Adress: Dalslundsgatan, 553 13 Jönköping
Framkomlighet på kyrkogården: Plan terräng, grus- och asfaltsgångar. Vintertid underhålls vissa gångarna med snöröjning och sandning.
Parkering:
Parkering sker på anvisad plats utanför entrén i direkt anslutning till kyrkogården. Det är även möjligt att köra fram till kapellet vid behov.
Tillgång till toalett:
Tillgänglighetsanpassad toalett i ekonomibyggnaden vid entrén. Öppen under arbetstid, vardagar 07.00 – 16.00.

Hitta hit

Med bil:
Vägbeskrivning
Kollektivtrafik:
Vägbeskrivning