Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dunkehalla kyrkogård

Dunkehalla kyrkogård ligger vackert belägen i närheten av Stadsparken. Utsikten över Jönköping är dessutom fantastisk.

Dunkehalla kyrkogård tillkom år 1893 och är 3,3 hektar stor. På Dunkehalla platå ligger denna kyrkogård, anlagd enligt sin tids ideal med rektangulära gravkvarter, trädrader och alléer ut med gångvägarna. Gravkapellet byggdes 1897-1898 efter ritningar av Fredrik Sundbärg, Jönköpings förste stadsarkitekt (1891-1901). På kyrkogården finns förutom urn- och kistgravplats, hyrstenar och minneslund.

Även om denna tidstypiska kyrkogård har förlorat lite av sin tidstypiska växtlighet, har den också gett upphov till ny. De många thujor som finns på kyrkogården har delvis stammats upp vilket resulterat i ett annorlunda men intressant uttryck. Paradrabatten vid kapellet förändras efter varje säsong och det ena året är sällan det andra likt. Söker du planteringsinspiration är den värd ett stopp vid ett kyrkogårdsbesök.

På Dunkehalla kyrkogård finns även ett kapell som rymmer 36 personer.

Hitta till dunkehalla kyrkogård

Adress:
Dalslundsgatan
553 13 Jönköping
Växel tfn: 036-30 35 00
skicka mail

Kollektivtrafik:
Busslinje 2

Tillgänglighet
Kyrkogården är relativt plan, men sluttning förekommer, inga trappor. Delvis belyst. Gångar av asfalt och grus. Gräsmatta runt vissa gravar. Handikapptoalett i ekonomibyggnaden. Det går att komma in i kapellet med rullstol. Handikapparkering saknas, men det går att köra fram till kapellet.