Foto: Smålandsbilder

Sofiakyrkan

Sofiakyrkan med sin mäktiga spira är ett välkänt landmärke i Jönköpings stadsbild, och en mötesplats för alla generationer vardag som högtid.

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning

Se gudstjänster och övrig verksamhet i kalendern nedan.

Vi finns här för dig!

 För mer information:

Läs om våra åtgärder under coronapandemin

Tillsammans med intilliggande Slottskapellet, Sofiagården och Prästgården är Sofiakyrkan basen för församlingens verksamhet i Jönköpings västra centrum.